Vergoedingen

Mijn consulten worden als NVKH geregistreerd klassiek homeopaat door het merendeel van zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Voor registratie door de NVKH dienen leden te blijven voldoen aan de eisen ten aanzien van onder andere nascholing en praktijkvoering. De registratie staat dus borg voor permanent kwalitatief hoogstaande homeopathische gezondheidszorg. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB, www.kab-klachten.nl) die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

Sinds 2006 bestaat de mogelijkheid voor patiënten om zich aan te sluiten bij de collectieve ziektekostenverzekering via de NVKH. U kunt hiervoor met de NVKH contact opnemen: http://www.nvkh.nl/

Informeer zelf bij uw eigen verzekeringsmaatschappij
over de hoogte van de vergoedingen.

Via www.independer.nl kunt u een vergelijking maken tussen alle ziektekostenverzekeringen die voor u aantrekkelijk zouden
kunnen zijn.

Indien de consulten niet worden vergoed door uw  ziektekostenverzekering, kunnen de consulten bij de fiscus worden opgegeven als  ‘ziektekosten en andere buitengewone uitgaven’ en komen de kosten bij de  belastingaangifte in aanmerking voor teruggave. Dit is afhankelijk van de  drempel ofwel het inkomen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de  belasting telefoon (0800-0543). 
 
Vergoedingen