Cease therapie

Cease therapie is ontwikkeld door dr. Tinus Smits voor kinderen en/of volwassenen met gedragsproblemen zoals ADHD, ADD, PDD-NOS, ODD, Asperger of autisme, alsmede auto-immuunziekten. Hij heeft ontdekt dat in veel gevallen deze problemen ontstaan na opeenstapeling van verschillende factoren zoals vaccinaties, doorgemaakte ziekten, toxische stoffen in de voeding zoals aspartaam en medicatie zoals bijvoorbeeld antibiotica en corticosteroïden. 

De behandeling bestaat uit het stap voor stap ontstoren van deze belangrijke stressmomenten uit het verleden die hebben geleid tot het ontstaan van het ziektebeeld door middel van isotherapie. Om een goed overzicht te krijgen wordt eerst een checklist ingevuld en aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Met isotherapie, een vorm van homeopathie, kan de verstorende werking op het kind of volwassene worden uitgewist.

Tegelijkertijd wordt ook het immuunsysteem versterkt met voedingssupplementen zoals o.a. Omega-3 vetzuren en Vitamine C.

Daarnaast kan er gelijktijdig behandeld worden met klassieke homeopathie.
 
Cease therapie