Tarieven

M.i.v. 1-1-2022

 
Consult € 150,-
Acuut consult € 75,-
Telefonisch consult max 20 min € 37,50


Bovengenoemde tarieven zijn inclusief
het homeopathische geneesmiddel.

Afrekenen geschiedt uitsluitend contant, per pin of een tikkie, u ontvangt van mij een factuur. 


Consult alleen op afspraak.

Bij verhindering tenminste 24 uur van te voren berichten
s.v.p., daar anders de afspraak in rekening wordt gebracht.

Indien de consulten niet worden vergoed door uw  ziektekostenverzekering, kunnen de consulten bij de fiscus worden opgegeven als  ‘ziektekosten en andere buitengewone uitgaven’ en komen de kosten bij de  belastingaangifte in aanmerking voor teruggave. Dit is afhankelijk van de  drempel ofwel het inkomen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de  belasting telefoon (0800-0543). 
  

Tarieven