Vergoedingen

Met ingang van 1 januari 2022 ben ik lid van beroepsvereniging CAT.
Mijn consulten worden met ingang van 1 januari 2022 niet meer vergoedt in de aanvullende zorgverzekering. 

Indien de consulten niet worden vergoed, kunnen de consulten bij de fiscus worden opgegeven als  ‘ziektekosten en andere buitengewone uitgaven’ en komen de kosten bij de  belastingaangifte in aanmerking voor teruggave. Dit is afhankelijk van de  drempel ofwel het inkomen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de  belasting telefoon (0800-0543). 
 
Vergoedingen