Vergoedingen

Mijn consulten zijn erkend door beroepsvereniging CAT en de RBCZ.
Ik ben geregistreerd en erkend lid als vergoedbaar therapeut van beroepsvereniging CAT. Een klachten- en tuchtrechtprocedure maakt deel uit van dit lidmaatschap.
Al mijn consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende ziektekostenverzekering. Informeer zelf over de hoogte van de vergoeding bij uw eigen verzekeraar.
Omdat de vergoeding plaatsvindt vanuit de aanvullende verzekering, is de eigen bijdrage niet van toepassing. 

Indien de consulten niet worden vergoed, kunnen de consulten bij de fiscus worden opgegeven als  ‘ziektekosten en andere buitengewone uitgaven’ en komen de kosten bij de  belastingaangifte in aanmerking voor teruggave. Dit is afhankelijk van de  drempel ofwel het inkomen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de  belasting telefoon (0800-0543). 
 
Vergoedingen